Razem czy osobno? – Opowieść o polskich Żydach

4 lutego 2024 r. o godz. 12.30 Centrum Kultury w Siennicy Różanej zaprasza na pierwszy w tym roku wykład otwarty, przygotowany we współpracy z Muzeum Żydów Polskich POLIN. W Dworze Sztuki wystąpi z wykładem dr Anita Borkowska

Dwór Sztuki Siennica Różana - Anita Borkowska

4 lutego 2024 r. o godz. 12.30 Centrum Kultury w Siennicy Różanej zaprasza do Dworu Sztuki w Siennicy Różanej na pierwszy w tym roku wykład otwarty, przygotowany we współpracy z Muzeum Żydów Polskich POLIN. W tym dniu do Dworu zawita dr Anita Borkowska.

Przed II wojną światową Żydzi, stanowiący około 10% ludności Polski, byli drugą co do wielkości mniejszością narodową i etniczną Rzeczypospolitej. Również w wielu miastach i miasteczkach Lubelszczyzny żydowscy mieszkańcy nierzadko stanowili nawet więcej niż połowę populacji. Jednak ten różnorodny pod względem religijnym, językowym, politycznym i kulturowym świat polskich Żydów praktycznie przestał istnieć wskutek II wojny światowej i jej następstw.

Podczas wykładu prowadząca spróbuje odpowiedzieć na pytanie, kim byli polscy Żydzi i jak wyglądało ich współistnienie z ludnością nieżydowską. Między innymi poruszone zostaną pewne wspólne dla Polaków i Żydów aspekty religii i kultury żydowskiej, które potwierdzają, że historia Żydów polskich stanowi integralną część polskiej państwowości i dziejów poszczególnych regionów.

Będzie też mowa o źródłach antyjudaizmu i antysemityzmu, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń w XX wieku. Wspólnie przyjrzymy się zjawisku stereotypów i uprzedzeń i ich wpływowi na postrzeganie społeczności żydowskiej oraz na powstawanie niedomówień, niezrozumienia i lęków.

Dr Anita Borkowska, urodzona w 1986 r. w Krasnymstawie, uczęszczała do szkoły w Chełmie, absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Warszawskim, przewodniczka, edukatorka, tłumaczka. Uczestniczyła w organizacji oraz realizacji krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych i upamiętniających związanych z II Wojną Światową i Zagładą. Zajmuje się oprowadzaniem po żydowskiej Warszawie, Żydowskim Instytucie Historycznym, żydowskim Lublinie, Państwowym Muzeum na Majdanku oraz po terenach byłych obozów zagłady. Członkini lubelskiego Stowarzyszenia „Studnia Pamięci”. Z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin współpracuje w zakresie oprowadzania grup po wystawie stałej oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także wykładów i kursów dla dorosłych, m.in. przewodników i przewodniczek oraz dla wolontariuszy i wolontariuszek. Pracuje z polsko-, niemiecko-, anglo- i hiszpańskojęzycznym odbiorcą. W 2023 roku ukazały się przetłumaczone i współredagowane przez nią wspomnienia chełmskiego Żyda Kalmena Wewryka pod tytułem „Do Sobiboru i z powrotem”.

Działanie w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” i współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy realizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Dwór Sztuki Siennica Różana - Anita Borkowska

Related articles

Lato w Teatrze - Kraśniczyn

Lato w Teatrze w Kraśniczynie

Od 5 lipca w Domu Kultury w Kraśniczynie trwa Lato w Teatrze – półkolonie dla dzieci. W ciągu dwóch tygodni uczestnicy pracują nad efektem finałowym, którym będzie autorska „gra wiejska”, a do udziału w niej […]