Dwanaście – Wystawa Grupy „W drodze” w Galerii Atelier

24 listopada 2023r., w Galerii Atelier Elżbiety i Ryszarda Karczmarskich w Chełmie odbędzie się Wystawa pt. „Dwanaście” – Grupy „W drodze” członków Oddziału Chełmskiego Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej.

Dwanaście - Wystawa Grupy "W drodze"

W najbliższy piątek 24 listopada 2023r., w Galerii Atelier Elżbiety i Ryszarda Karczmarskich w Chełmie odbędzie się Wystawa pt. „Dwanaście” – Grupy „W drodze” członków Oddziału Chełmskiego Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej.

Na wystawie zaprezentują swoje prace 12 artystów Oddziału Chełmskiego zrzeszonego w Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej:
Renata Boguszewska, Ireneusz Boguszewski, Aleksandra Borowiec, Anna Brodnicka, Alicja Brzozowska-Szuszlak, Teresa Chomik-Kazarian, Iwonna Drozd, Ryszard Karczmarski, Oganes Kazarian, Ryszard Mielniczuk, Krystyna Rutyna i Piotr Tymochowicz.

„Pielęgnowanie w sobie pokory, ale przy zachowaniu świadomości własnej wartości w świecie, w którym artystów często odczytuje się jako zbędnych.”

Michał Rusinek

„Przesłanie to skierowane do artystów powinno także wywołać refleksje w ludziach odpowiedzialnych za warunki w jakich przyszło tym artystom żyć i tworzyć. Sztuka, będąc nieodłączną częścią kultury każdego narodu, cierpi obecnie na wielki deficyt zainteresowania ze strony osób zarządzających, jest ostatnia w kolejce po fundusze i pierwsza w kolejce do cięcia kosztów.

Oto myśl profesora dr hab. Stanisława Hrynia Dziekana Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych „Sztuka nie jest tylko ozdobnikiem, dodatkiem, ona pełni niepowtarzalną funkcję społeczną łączenia ludzi we wzajemnej miłości do siebie. Uczy afirmacji samego życia. Życie, bowiem
w swoich najgłębszych tajnikach jest inteligencją, umiejętnością i sztuką.

Niekiedy także sztuka, a zwłaszcza sztuka współczesna, wydaje się obca, niezrozumiała i niepojęta, wtedy zmusza do szerszego otwarcia oczu, bycia gotowym na zmiany, wyjścia poza to, co znane i zrozumiałe. Wyjścia do świata nowego, może obcego, ale za to pełnego wrażeń i nieznanych przeżyć.” To wszystko prawda jednak, aby tworzyć trzeba najpierw mieć poczucie swobody i bezpieczeństwa.

Mija 31 rocznica powstania Oddziału Chełmskiego Związku Plastyków Artystów RP z tej okazji składam Członkom Związku życzenia wielu twórczych lat, wspaniałych wystaw i grona życzliwych, zainteresowanych odbiorców. To już tradycja. Kiedy nadchodzi jesień „Grupa w drodze” sposobi się, aby po roku tworzenia, zaprezentować swoje prace na dorocznej wystawie. Jak zawsze będzie różnorodnie, bowiem obraz jest okiełznaną ekspresją, która przybrała zamierzony kształt i treść. Czasem jest spokojem, melancholią i tajemnicą a czasem czymś zupełnie przeciwnym.

Tym razem dzięki życzliwości Elżbiety i Ryszarda Karczmarskich możemy się spotkać w gościnnych progach Galerii Atelier w Chełmie.
Miło nam zaprosić Państwa do naszego świata sztuki”.

Iwonna Drozd

Renata BOGUSZEWSKA

Renata Boguszewska. Urodzona w Szczecinie, ale od dzieciństwa związana z Lubelszczyzną. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego (obecnie Wydział Artystyczny) UMCS w Lublinie. Dyplom z malarstwa, z wyróżnieniem, w pracowni profesora Ryszarda Lisa. Studia podyplomowe „Psychopedagogika twórczości” na Wydziale Psychologii i Pedagogiki UMCS w Lublinie. Współzałożycielka i prezes Stowarzyszenia Twórczego „Prowincja” w Siedliszczu. Współpracuje z wydawnictwem PWN. Uprawia głównie malarstwo olejne i akrylowe oraz pastel. Uczestniczka kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych, między innymi w Warszawie, Lublinie, Chełmie, Płocku, Kowlu, Łodzi, Toruniu, Poznaniu, Pile, Rzeszowie, Opinogórze, Mławie, Radzyniu Podlaskim, Koninie, Włocławku, Lubostroniu, Juracie, Sierpcu, Koprzywnicy, Tarnobrzegu.

Ireneusz BOGUSZEWSKI

Ireneusz Boguszewski. Absolwent grafiki Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS (obecnie Wydział Artystyczny) w Lublinie (1981-86). Dyplom z litografii uzyskał w pracowni prof. Danuty Kołwzan-Nowickiej. Współzałożyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórczego „Prowincja”. Prace prezentowane na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in.: „Fragmenty”, Galeria „Przy Bramie”, Lublin; „Gdzieś pod wodą, gdzieś pod ziemią… i pod powierzchnią”, Galeria „Collegiata”, Krasnystaw 2015; „Zielone i białe”, Muzeum Ziemi Chełmskiej, Chełm; „Pejzaż linearny”, Galeria „Oranżeria”, Radzyń Podlaski; „PROJEKT 966-jubileusz narodowy-sztuka polska 2016”, wystawa z okazji 1050-lecia Chrztu Polski, m.in. Poznań, Piła, Toruń; „Mystery animals”, Galeria „Nova”, ChBP Chełm 2016; „Fragmenty”, Galeria „Nad Wisłą”, Dęblin, „Mystery animals”, Galeria „ES”, Międzyrzec Podlaski 2018; „Mystery animals”, Galeria „Ordy”, Kock 2019; „Zieleń nie jest geometryczna”, Galeria „Nova”, ChBP Chełm 2020; Mystery animals”, CK Łęczn 2021; „Ireneusz Boguszewski – rysunek i malarstwo”, Project Art. Gallery, VIVO! Lublin 2023 oraz wystawach Stowarzyszenia Twórczego „ Prowincja” i c hełmskiej G rupy „11”. A ktualnie r ealizowane a utorskie p rojekty t o: „ Mystery animals” to swoista odkrywka archeologiczna, kontynuacja cyklu prac „Gdzieś pod powierzchnią…”, (formy zwierzęce, organiczne); „Zieleń nie jest geometryczna”, który jest próbą zmierzenia się z zielenią- barwą tradycyjnie przyporządkowaną naturze i krajobrazowi (abstrakcja geometryczna). Uprawia rysunek oraz malarstwo olejne i akrylowe.

Aleksandra BOROWIEC

Aleksandra Borowiec, z domu Lewtak. Wykształcenie wyższe rolnicze. Ukończyła Studia Podyplomowe o kierunku Malarstwo na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Od lat mieszka w Chełmie. Była jedną z trzech osób, które zainicjowały powstanie Grupy Plastycznej dla Dorosłych w Chełmskim Domu Kultury w 1998 r. Maluje od 20 lat, najpierw w Chełmskim Domu Kultury, a następnie od 2005 r. w Stowarzyszeniu Twórczym „Pasja”, którego była współzałożycielką. Obecnie należy do Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Chełm i do Stowarzyszenia Twórczego „Pasja” w Chełmie, w którym od 2009 do 2017 r. pełniła funkcję Prezesa Zarządu. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Starosty Puławskiego z dziedziny kultury. Brała udział w wielu plenerach w kraju i za granicą, gdzie też znajdują się jej prace. Uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach poplenerowych i zbiorowych, m.in. w Górze Kalwarii, Końskowoli, Żółtańcach, Szczebrzeszynie, Uhrze, Lublinie, Wojsławicach, Sawinie, Łęcznej, Grabowcu, Kowlu na Ukrainie. Wystawy autorskie: Chełm – Chełmski Dom Kultury (2004); Puławy – Puławski Dom Kultury Dom Chemika (2006); Chełm – Biblioteka Główna PWSZ (2006/7); Parczew – Parczewski Dom Kultury (2009); Chełm – Biblioteka PWSZ (2010); Rejowiec – Gminny Ośrodek Kultury (2011); Chełm – Galeria „Pasja” (2014); Rejowiec Fabr– MOK „Dworek” (2015); Chełm – Biblioteka Główna PWSZ (2015/2016); Końskowola – Gminny Ośrodek Kultury (2017); Lublin – Klub Wojskowy (2017); Krasnystaw – Miejska Biblioteka Publiczna (2018); Warszawa – Centrum Promocji Kultury (2018); Warszawa – Warsztat Warszawski (2019). Jest współorganizatorką i współuczestniczką wielu imprez kulturalnych w Chełmie, m.in. Chełmska Noc Kultury, Chełmski Dzień Organizacji Pozarządowych, itp.

Anna BRONICKA

Anna Bronicka urodziła się w Chełmie, gdzie mieszka i tworzy do dziś. Jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Cały okres pracy zawodowej związała z Muzeum Ziemi Chełmskiej. Jako plastyk jest autorką aranżacji wystaw muzealnych, projektów plakatów, informatorów, folderów, katalogów, a ponadto rysunków zabytków archeologicznych publikowanych w wielu wydawnictwach ogólnopolskich
i zagranicznych. Współpracowała z chełmskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego projektując znaczki turystyczne. Jest autorką rysunków przedstawiających zabytki architektury Chełma i regionu chełmskiego ilustrujących informator turystyczny.
Techniki uprawiane to – rysunek tuszem i ołówkiem, akwarela, pastel, malarstwo akrylowe i olejne. Ta ostatnia technika obecnie dominuje. W twórczości inspiracją jest pejzaż, najbliższe otoczenie, klimat danej chwili, czas, który upływa. Prace te niekiedy zawierają metafory. Stare, spękane ściany, zniszczone zębem czasu okna, drzwi, które łączą dwie przestrzenie: wewnętrzną i zewnętrzną oraz światło pełniące nieraz
rolę centralną, mają przyciągnąć uwagę i skłonić do przemyśleń. Należy do Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, w tym poplenerowych i 11 indywidualnych.

Alicja BRZOZOWSKA-SZUSZLAK

Alicja Brzozowska -Szuszlak urodziła się w Rybnicy na Roztoczu. Mieszka w Chełmie i Okunince. Piękno przyrody, urokliwe krajobrazy i zakątki tych terenów są częstym motywem jej prac. Maluje pejzaże, kwiaty, portrety w technice olejnej, pasteli i akwareli. Jej prace znajdują się w zbiorach i kolekcjach osób prywatnych i instytucji w kraju i za granicą. Alicja Brzozowska – Szuszlak jest absolwentką UMCS w Lublinie: Malarstwa na Wydziale Artystycznym i Ekonomii Politycznej – na Wydziale Ekonomii. Jest członkiem Związku Artystów Plastyków Rzeczpospolitej Polskiej i Stowarzyszenia Pastelistów Polskich.

Teresa CHOMIK-KAZARIAN

Teresa Chomik-Kazarian. Urodzona w Krasnymstawie, ale od 1968 roku całe swoje życie zawodowe i prywatne związała z Chełmem oraz pobliskim Uhrem. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Jest absolwentką Wydziału Malarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie akademia). Zajmuje się głównie twórczością w dziedzinie malarstwa oraz animacją kultury. Była pomysłodawcą i organizatorem ponad 130 ogólnopolskich i międzynarodowych plenerów artystycznych i warsztatów plastyczno – fotograficznych. Stworzyła Dom Pracy Twórczej w Uhrze, który prowadzi od 1994 r. Przez dziesięć lat, począwszy od 2002 roku zajmowała się organizacją Międzynarodowych Warsztatów Malarskich w Pieńkowie, których mecenasem jest dr. Marek Maria Pieńkowski.
Laureatka licznych nagród i wyróżnień m.in.: Nagrody Ministra Kultury i Sztuki (1984), Wojewody Chełmskiego (1994), Prezydenta Miasta Chełma (1999), Wojewody Lubelskiego (2001), Nagrody im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w kategorii twórczości literackiej i artystycznej (2003). Odznaczona Brązowym (1986) oraz Złotym (2021) Krzyżem Zasługi, Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Pełni funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Związku Plastyków i Artystów RP/Oddział Chełm. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Twórczego POLART w Krakowie. Jej prace były prezentowane na 24 wystawach indywidualnych m.in.: w Auli Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu (1966); Wojewódzkim Domu Kultury w Chełmie (1986,1987); Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach (1987); Sokołowskim Domu Kultury w Sokołowie Podlaskim (1988); Galerii Sztuki w Łucku (1989, Ukraina); Galerii Sztuki Współczesnej w Bratysławie (1989, Słowacja); Galerii Sztuki Współczesnej w Erewaniu (1989, Armenia); Muzeum Okręgowym w Chełmie (1996); Chełmskim Domu Kultury (2003); Galerii Sztuki.

Iwonna DROZD

Iwonna Hanna Drozd. Jej rodzinnym miastem są Puławy, ale mieszka i tworzy w Chełmie. Absolwentka malarstwa na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie (2013). Dyplom w pracowni prof. Jacka Wojciechowskiego obroniła z wynikiem bardzo dobrym. Prezeska Oddziału Chełmskiego Związku Plastyków Artystów RP. Współzałożycielka i członkini Stowarzyszenia Twórczego „Pasja” w Chełmie. Związana z Domem Pracy Twórczej w Uhrze pod Chełmem prowadzonym przez artystów Teresę i Oganesa Kazarianów. Maluje od 1999 roku w technice olejnej, akrylowej, akwarelowej, pastelowej–to abstrakcje, pejzaże, postacie, portrety, architektura. Jej obrazy są odzwierciedleniem fascynacji cudami natury, które odkrywa podróżując po świecie. Prezentowała swoje prace na 13 wystawach indywidualnych w: Chełmskim Domu Kultury (2002), Gminnym Ośrodku Kultury w Siennicy Różanej, chełmskiej „Galerii Kuferek” (2004,) „Puławskiej Galerii Sztuki” Dom Chemika (2007), Lubelskim Centrum Kongresowym UP (2010), Bibliotece Głównej PWSZ w Chełmie (2010), LO imienia Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach (2011), Galerii „Pasja” w Chełmie(2013), Kazimierzu Dolnym Instytut Sztuk Wydziału Artystycznego UMCS (2013), Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie „W Galerii Jednego Obrazu – Nestora” (2015), Galerii Klubu Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie (2016), Galerii „Pasja” (2018) w Chełmie i w Bibliotece PANS oraz na ponad 100 wystawach zbiorowych między innymi: Galeria Łazorek w Kazimierzu Dolnym, Boruja woj. Wielkopolskie, Poznań „Salon Wielkopolski”, Muzeum „Sztygarka” Dąbrowa Górnicza (2012), Ogólnopolskie Biennale, Galeria „Pod Sową” Będzin, Muzeum Ziemi Chełmskiej Chełm, Galeria Brama Grodzka Lublin, Galeria Sztuki Współczesnej „Owik” Uher, Galeria „Pasja” Chełm, galeria w Nałęczowie, CK w Łęcznej na Biennale, CK Kock, Galeria Brama Grodzka Lublin (2017), Galeria Woj. Ośrodka Kultury Lublin (2018), Piła PANS po plenerze im. J. Dudy Gracza (2022), ChBP im. M. P. Orsetti (2022), Centrum Promocji Kultury Praga Południe Warszawa (2022). Odznaczona przez Prezydent RP „Medalem Złotym za Wieloletnią Służbę” (2010). W 2018 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał jej odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Prace jej są w zbiorach krajowych i zagranicznych (Kanada, W. Brytania, Australia).

Ryszard KARCZMARSKI

Ryszard Karczmarski. Urodzony w Gdyni 1957. Ukończył studia na UMCS w Lublinie. Członek Foto – Klubu Ziemi Chełmskiej od 1972 r. oraz ZPAF nr. leg.799. W latach 2003 – 2017 prezes Okręgu Lubelskiego ZPAF. Pracował jako nauczyciel, a od 1985 – 86 fotograf w Muzeum Ziemi Chełmskiej. W latach 1986 – 2015 prowadził zakład fotograficzny przy ul. Lwowskiej 26 w Chełmie. Instruktor i mistrz fotografii. Członek stowarzyszenia
„POLART” i GRUPY 999. Ważniejsze projekty fotograficzne „Świat żagli”, „Nocne pejzaże”, „Prawosławie”, „MIEJSCA” „Dotyk światła”, „Chełm Miasto”, „Kartki z podróży” – Armenia, Tajlandia, Irlandia, Szkocja, Indonezja, „Polesie – Ukraina 2013 – 17”, „TRZY SONETY” – Krym 2013, „Z pogranicza…”. W 2005 roku wydał autorski album fotografii wykonanych za pomocą camera obscura „DOTYK ŚWIATŁA”. Organizator warsztatów i plenerów fotograficznych, między innymi ,,Wielkiego formatu i technik alternatywnych” Pizuny – Narol 2013 oraz „SPOTKANIA NA STYKU” Ukraina – Polska 2015 – 2021. Dwukrotny laureat Chełmskiej Nagrody KAJA, jako twórca i animator kultury. W 2017 r. za działalność artystyczną i upowszechnianie kultury odznaczony medalem Gloria Artis. W 1996 r. otworzył w Chełmie autorską galerię fotografii „GALERIA ATELIER”. Pasjonat fotografii analogowej, kolekcjoner, odtworzył w swoim domu XIX wieczne studio fotografii portretowej. Od 2015 r. działa jako fotograf niezależny.

Oganes KAZARIAN

Oganes Kazarian. Urodzony w 1954 r. w Armenii. W 1974 r. ukończył Liceum Plastyczne w Erewaniu. W 1981 r. ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Erewaniu, wydział malarstwa i scenografii. W roku następnym objął stanowisko dyrektora Szkoły Artystycznej. Do trzęsienia ziemi, w roku 1988 był prezesem Komisji Artystycznej w Leninakanie. W r oku 1 989 t worzył w Domu Pracy Twórczej na Krymie, który to pobyt zaowocował powstaniem cyklu 60 obrazów, które po raz pierwszy pokazane zostały na wystawie w Erewaniu w rocznicę trzęsienia ziemi. Następnie cykl ten o ogromnym ładunku emocjonalnym i zwrocie w twórczości, artysta pokazał na w ystawach indywidualnych w Polsce: w Chełmie, Zamościu,
Krakowie, W arszawie i Kaliszu. Wystawy zostały przyjęte z dużym uznaniem, a ich autor stał się z nanym i cenionym a rtystą w Polsce. O d r oku 1992 mieszka i tworzy w Polsce, a jednocześnie prowadzi wraz z żoną Teresą Chomik- Kazarian, artystką, Dom Pracy Twórczej w Uhrze, gdzie goszczą artyści z całego świata. Od 2003 r. jest obywatelem polskim. Zajmuje się malarstwem i architekturą wnętrz. Jego prace znajdują się w muzeach w Polsce i na świecie, jak i również w kolekcjach prywatnych. Wystawy indywidualne: Muzeum Sztuki Współczesnej w Erewaniu (1989); Muzeum Okręgowe w Chełmie (1991); Muzeum Okręgowe w Zamościu (1991); Muzeum Niepodległości w Warszawie (1994); Galeria „FORMA AND KOLOR”
(1995); Wystawa Grafik, galeria ,,ART” w Nałęczowie (1996); Muzeum Okręgowe w Chełmie (2000); Galeria Zamojska BWA (2001); Galeria Kalisz (2001); Dom Kultury Praga (2010); Galeria Jednego Obrazu Nestor (2011). Wystawy zbiorowe: ”Salon wschodni” Lublin (1993); IV Międzynarodowe Triennale Sztuki Majdanek ‘94, Lublin (1994); ”Wszystko już było” Piła (1996); 5 Salon Sztuki POLART, Kraków (1998); Cykliczne wystawy Grupy
„W drodze” (od 1993 do teraz); 6 Salon Sztuki POLART, Kraków (2000); 7 Salon Sztuki POLART, Kraków (2001); 1700-lecie Chrześcijaństwa i 1O-lecie wolnej Armenii, Warszawa (2001); 8 Salon Sztuki POLART, Kraków (2003); Armeńskie Lato Kulturalne, Warszawa (2008); Ogólnopolskie Biennale Plastyki, Dąbrowa Górnicza (2012); Muzeum Ziemi Chełmskiej, Chełm (2014); Galeria Sztuki OWIK, Uher (2016), Galeria Sztuki ORDY, Kock
(2016); Galeria TPSP ,,Przy bramie”, Lublin (2017); Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce XXI Salon Sztuki. Nagrody i wyróżnienia: 8 Salon Sztuki POLART POPART, Kraków (2003); Ogólnopolskie Biennale Plastyki, I miejsce -Dąbrowa Górnicza (2012); Order ,,Zasłużony dla kultury polskiej” (2017); Nagroda im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w kategorii Twórczość literacka i artystyczna (2018).

Ryszard MIELNICZUK

Ryszard Mielniczuk. Urodzony w 1961 r. w Chełmie. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Członek Związku Plastyków Artystów RP. Długoletni dyrektor Ośrodka Kultury w Żółtańcach, obecnie dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Gminy Chełm. Organizator i komisarz wielu warsztatów i plenerów ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Pomysłodawca i organizator akcji plastycznych dla dzieci i młodzieży „Mistrz i uczeń” oraz „Radość”. Uprawia malarstwo olejne, pastel suchą, rysunek, grafikę komputerową i użytkową, fotografię. Światło, natura, człowiek – to przewodnie tematy prac. Otrzymywał wiele nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach plastycznych grafiki komputerowej, rysunku i malarstwa. Swoje prace prezentował na kilkudziesięciu wystawach – zbiorowych, poplenerowych i indywidualnych. Otrzymał Odznakę Honorową Zasłużony Działacz Kultury oraz Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Krystyna RUTYNA

Krystyna Rutyna. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Należy do Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, koncentrując się na pejzażu. Najchętniej swoje prace tworzy w plenerze. Obserwacja natury jest dla niej inspiracją do
tworzenia kompozycji, starając się uchwycić bogactwo barw, oraz doznania płynące z kontaktu z naturą. Uczestniczyła w wielu plenerach, aukcjach charytatywnych, kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, poplenerowych i indywidualnych. Dwukrotnie uczestniczyła w Ogólnopolskim Biennale Nauczycieli Plastyków zdobywając wyróżnienia (2014 r., 2016 r.). Prace autorki znajdują się w prywatnych zbiorach w Polsce i za
granicą (Kanada, RPA).

Piotr TYMOCHOWICZ

Piotr Tymochowicz. Urodzony w 1968 r. w Chełmie. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie (1991 – 1996). Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Adama Styki pod kierunkiem adi. II st. Mikołaja Smoczyńskiego. Współtwórca grupy artystycznej „Avruc eht”.
Współzałożyciel Stowarzyszenia Twórczego „Prowincja”, gdzie pełni funkcję v-ce prezesa. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Twórczość w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki cyfrowej i użytkowej. W dorobku ponad 150 wystaw indywidualnych i zbiorowych (m.in. Warszawa, Łódź, Kraków, Zamość, Lublin, Chełm, Gdynia, Rzym). Prace w zbiorach i kolekcjach m.in. Galeria 72 w Chełmie, Muzeum Okręgowe w Zamościu, Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi, Kolekcja grafiki współczesnej Okręgu Lubelskiego ZPAP, Galeria ADI ART w Łodzi.

Dwanaście - Wystawa Grupy "W drodze"

DWANAŚCIE – WYSTAWA GRUPY W DRODZE
Oddział Chełmski ZWIĄZKU PLASTYKÓW ARTYSTÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

23 Listopada 2023 r., godz. 18:00

Galeria ATELIER
Elżbiety i Ryszarda Karczmarskich
Chełm, ul. Lwowska 24


„Zadaniem malarza nie jest tylko malowanie tego, co widzi przed sobą, ale również tego, co widzi w sobie samym” twierdził wybitny romantyk Caspar David Friedrich. Im więcej artysta widzi „w sobie samym”, tym więcej ma do zaproponowania odbiorcom swojej sztuki, ale zwykle proponuje też to, co widział na własne oczy, co zainspirowało go do stworzenia wizji, w której jest obecny świat rzeczywisty przepuszczony przez filtr malarskiej wyobraźni. Gdy grupa kilkunastu artystów, przemierzających przez trzydzieści lat tą samą drogę (cały czas „W drodze”) dzieli się swoimi malarskimi spostrzeżeniami, to każda ich wspólna prezentacja jest niewątpliwie wielkim wydarzeniem. Historia sztuki odnotowuje od wieków różnorodne ugrupowania – stowarzyszenia, związki mniej lub bardziej formalne, połączone statutem, tworzące manifesty i nowe kierunki – grupy, których działalność zamykają w końcu nieporozumienia i rozbieżności. Wydaje się, że ta grupa nigdy nie zboczy ze wspólnej drogi, bo tej
twórczości nie należy na siłę szufladkować i może nawet nadawać jej wielkiego rozgłosu, gdyż artyści, nie liczą na poklask, od wielu lat tworzą wspólnotę, która wpisała się na stałe w ich malarskie życie, o czym świadczą lata wspólnej działalności.

Grupa artystów związanych z Ziemią Chełmską postawiła na tradycyjne malarstwo, nie ulegając modom na sztukę, która przekraczając dziś granice tradycyjnych dyscyplin, nie liczy się także z granicami gustu, dobrego smaku, a nawet z tradycyjnymi kryteriami piękna. Artyści mówią od lat językiem właściwym sobie, dzięki któremu obrazy stały się łatwo rozpoznawalne. Zresztą każdy – bogaty we własne doświadczenia, z sukcesami, osiągnięciami i udziałami w licznych prezentacjach sztuki, ma po prostu swój styl, a obrazy – indywidualny wyraz. Siłą grupy jest na pewno jej różnorodność, bo nie ma tu preferowanych gatunków czy technik. Renacie i Ireneuszowi Boguszewskim najbliższy wydaje się język abstrakcji, ale nie znaczy to, że całkowicie wyzbyli się figuracji. W malarstwie Renaty wysublimowana kolorystyka – często błękity, fiolety i zielenie, przesycone światłem, niczym boskim pierwiastkiem – wydaje się mieć symboliczną wymowę. Łatwo zresztą odnaleźć tu motywy bliskie symbolom.
U Ireneusza, który – jak wielu – wyznaje zasadę, że obrazy są wszędzie – kompozycje reprezentują minimalizm kształtów i barw, są trochę jak malarski mikroświat – w dużym uproszczeniu i powiększeniu, który artysta sprowadził do prostych linii. Takie malarskie wizje – i nie tylko te, które wyszły spod pędzla Boguszewskich – przyciągają wzrok, skłaniają do zastanowienia i zmuszają widza do własnej „kreacji”. Obrazy powstające „w drodze” nie są przeładowane wątkami narracyjnymi i może w tym tkwi ich siła. W płaszczyźnie płótna (najczęściej olej i akryl) odnajdujemy kreację świata kształtów i barw – świata z naszego otoczenia, który jest dla artystów źródłem niekończących się inspiracji.

Malarstwo uświadamia nam, że natura pozostanie zawsze mistrzynią piękna i o tym przypomina również Teresa Chomik – Kazarian i może nawet trudno uwierzyć, że jej „czysta” abstrakcja wywodzi się z bardzo osobistego przeżywania i odczuwania świata natury. Łatwo doświadczyć, że sztuka, oprócz estetycznych doznań, skłania do intelektualnego wysiłku, nie pozostawiając widza obojętnym, zwłaszcza że malarstwo Teresy to duże formaty i kompozycje, które nie zamykają jednego tematu i układają się w cykle. W abstrakcji nie ma przypadku, a obraz jest wynikiem myślowych spekulacji twórcy. Uświadamia nam to także sztuka Oganesa Kazariana, przechodząca przez lata czytelną transformację. Artysta rozpoczął od figuracji, a dziś uprawia czystą abstrakcję, dla której – gdzieś po drodze – punktem wyjścia była litera z alfabetu ormiańskiego, której kształty doprowadziły go do czystych, graficznych form sprowadzonych do barw neutralnych.

W świecie nieprzedstawiającym pozostaje Iwonna Drozd, która definiując kiedyś swój obraz postacią zarysowaną z użyciem mocnej formy i kontrastowych kolorów, pokazała, że figuracja nie jest dla niej obca. Paleta ognistych, żywiołowych barw wciąż pozostaje wyróżnikiem jej malarstwa. Człowiek i otaczający go świat, a może raczej miejsce człowieka w świecie, określają kompozycje Aleksandry Borowiec, w których z łatwością można odnaleźć neoromantyczne odczucie krajobrazu, a zagubienie człowieka – trochę jak u Friedricha – uzmysławiały widzowi ciemne sylwetki postaci, które artystka umieszczała w takiej scenerii. Mrok z rozbłyskami światła niosącego nadzieję na powrót lata, czy nadejście poranka, to wiodący motyw jej malarstwa. Podobny – romantyczny – sposób odczuwania świata można także odczytać z wielu płócien Krystyny Rutyny – z pejzaży rozmytych powietrzem lub deszczem, malowanych coraz śmielszymi pociągnięciami pędzla. Piękno tkwi w każdym pejzażu i potrafi je dostrzec wrażliwe oko artystki, dlatego romantyczne akordy, będące dalekim echem Williama Turnera, słyszymy również w krajobrazach Alicji Brzozowskiej – Szuszlak.

Malarstwo jest zawsze z człowiekiem, obok niego i dla niego, bo taki jest sens sztuki. Malarstwo to dla twórcy i odbiorcy swoiste katharsis. To odczuwanie świata pokazanego przez filtr własnej wyobraźni. To często symboliczne zamknięcie, w niewielkiej płaszczyźnie płótna, problemów ludzkiej egzystencji, tęsknota za pięknem, a nawet za światem, który odchodzi. Pęknięta ściana, okno, przez które już nikt nie wygląda, błękitna pustka, to metaforyczna atmosfera obrazów Anny Bronickiej; to atmosfera przemijania, ale życie i tak toczy się dalej, o czym przypomina kolczasty oset, spopularyzowany kiedyś przez malarstwo Jana Stanisławskiego. Na szczęście zawsze są te przebłyski światła, które dają nadzieję i przypominają, że życie toczy się dalej i wszędzie – tu i teraz, i nawet w tym zmurszałym pniu, który Teresa Chomik – Kazarian doprowadziła do abstrakcji. Światło zdefiniowało pejzaże Krystyny Rutyny czy Aleksandry Borowiec i szczególną moc przybrało w świecie natury odtwarzanym przez Ryszarda Mielniczuka – w mikroświecie ujętym fotograficznym kadrem, bo twórca takich obrazów świata i światła zajmuje się również fotografią i grafiką komputerową. Fotografia artystyczna jest już od dawna dziedziną sztuki. Jej pojawienie się zwolniło artystów z wielu tematów, jakim był chociażby portret, pozwalając na uprawianie czystego, wrażeniowego malarstwa. Ryszard Karczmarski, z dużą wrażliwością, za pomocą obiektywu maluje pejzaż – wyszukane fragmenty przesycone światłem budującym magiczny nastrój.

Siłą grupy „W drodze” jest jej różnorodność i bogactwo języka – od czystego, rzetelnego realizmu – poprzez romantyczne odczuwanie natury – do świata abstrakcyjnych znaków i form. Przegląd i próbę usystematyzowania artystów zmierzających różnymi (własnymi) ścieżkami ku jednej wspólnej drodze, zamyka „alfabetycznie” Piotr Tymochowicz, znany z malarstwa, w którym „porzucony” i odchodzący krajobraz odtwarza z hiperrealistyczną dokładnością, będąc coraz bliżej realizmu magicznego.

Życie nabiera tempa, a technika coraz częściej zastępuje człowieka, lecz zanim ostatecznie zapanuje sztuczna inteligencja, warto zatrzymać się na tę jedną chwilę zastanowienia – pomyśleć dokąd zmierza świat ze swoim pięknem, z błękitem nieba, z szumem traw, z feerią kształtów i kolorów – ten świat, który niedługo pozostanie może tylko na obrazach takich jak te, powstające „w drodze” i oby ta droga nie miała końca, nawet jeśli zaprowadzi kiedyś donikąd.

Izabela Winiewicz-Cybulska

Related articles