Benefis Edmunda Fladrzyńskiego

Benefis Edmunda Fladrzyńskiego

W Galerii Atelier w czwartkowy wieczór (30 stycznia 2020 r.) odbył się wyjątkowy benefis. Wernisaż Edmunda Fladrzyńskiego z okazji otwarcia wystawy fotograficznej pt. „Fotografie”. Wystawa jest ekspozycją jubileuszową 50-lecie pełnienia funkcji Prezesa Foto Klubu Ziemi Chełmskiej. Benefis był również znakomitą okazją do spotkania autorskiego z Panem Edmundem Fladrzyńskim.

Edmund Fladrzyński od 1969 roku niepodzielnie sprawuję przywództwo prezesowania nad Foto Klubu Ziemi Chełmskiej. Jubilat jest autorem wielu wystaw fotograficznych prezentowanych w Polsce i za granicą. Wiele lat temu został przyjęty w poczet członków Związku :Polskich Artystów Fotografików.

Przez wiele lat tworzył fotografie dające się wpisać w nurt piktorialny (wystawy „Skały”, „Wydmy”), ale nie jest to jedyny obszar jego zainteresowań. W latach osiemdziesiątych wyraźnie uwidacznia się w jego twórczości pasja reporterska. Przedmiotem zainteresowania artysty stają się obrzeża miasta, jego peryferyjne uliczki wraz z ich mieszkańcami. Przez kilka pracowitych lat tworzy wówczas socjologiczny portret naszego miasta. Wystawa „Pilichonki” – mówi Dariusz Kostecki. Zapowiadając wernisaż wystawy „Wystawa fotograficzna: Edmund Fladrzyński – Fotografie”

Na Benefis pana Edmunda przybyło wielu znakomitych gości, jego bliskich, przyjaciół, znajomych, nie tylko z Foto Klubu Ziemi Chełmskiej.

Zapraszamy do foto – utrwalonej chwili ze spotkania, w obiektywie Piotra Bakuna.

Related articles

Maratony Kresowe MTB

Kalendarz Maratonów Kresowych 2020

Maratony Kresowe MTB opublikowały wstępny kalendarz wyścigów na sezon 2020. W kalendarzu znalazło się 16 wyścigów, w tym dwa maratony poza granicami Polski, na Kresach Wschodnich. Tradycyjnie jeden a Litwie i drugi na Białorusi.